Sprawozdanie za 2012r OSP Kuklówka

Dnia 16 marca 2013 roku na Walnym Zebraniu, które odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce, podsumowano działania oraz różnego rodzaju przedsięwzięcia jakie podjęto w jednostce w 2012 roku. Do zaproszonych gości, którzy wzięli udział w spotkaniu należeli między innymi: Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, Wójt Gminy Urszula Ciężka, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KP PSP w Żyrardowie st.kpt. Tomasz Piątkowski i Prezes OG ZOSP RP w Radziejowicach Daniel Sawicki.

Jednostka w Kuklówce zrzesza 32 członków, w tym 3 kobiety. 20 druhów należących do tej, że OSP posiada niezbędne uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Placówka ta po za dużą liczbą wyszkolonych strażaków może się równocześnie pochwalić dużą dyspozycyjnością czego przykładem jest fakt, że od roku 2006 zawsze reagowali skutecznie na wezwania, a w roku 2012 brali udział w 26 akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Druhowie posiadają po za dwoma samochodami ratowniczo – gaśniczymi szereg zróżnicowanego sprzętu tj.: pompa szlamowa i pływająca, agregaty prądotwórcze, pilarki łańcuchowe, zestaw do ratownictwa drogowego,  torbę medyczną z deską ortopedyczną oraz szereg innego sprzętu, który pozwala im samodzielnie podjąć działania.  W minionym roku dzięki Samorządowi Gminnemu, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i Panu Krzysztofowi Skwierczyńskiemu z Ośrodka Konferencyjno Wypoczynkowemu w Kuklówce Radziejowickiej  pozyskali pneumatyczny namiot ratowniczy za kwotę blisko 13 tyś zł. a także 6 specjalistycznych latarek z dotacji KSRG, które mogą pracować w strefie wybuchowej.

Oprócz działalności ratowniczej podejmują działania prewencyjne, w które organizują lub biorą udział w ćwiczeniach na obiektach szkolnych, hotelach, czy też firmach mieszczących się na terenie Gminy Radziejowice. Strażacy po za pracą społeczną przy swoich obiektach starają się pomagać również innym. Porządkowali dzwonnicę na kościele parafialnym, usuwali zagrażające konary drzew przy skwerku malarza Chełmońskiego i przy Urzędzie Gminy a także zabezpieczali imprezy masowe.

Z ważniejszych planów jest zakup wentylatora oddymiającego ubrań bojowych i nowych opon do samochodu ratowniczo gaśniczego.

Podsumowując Walne Zebranie, zaproszeni gości podziękowali za trud i poświecenie jakie oddała OSP w Kuklówce w roku sprawozdawczym.

Wielkanoc z OSP Kuklówka

Strażacy z OSP Kuklówka kultywują tradycję Wielkanocną, biorąc aktywny udział w uroczystościach kościelnych. W Wielką Sobotę pełniąc straż przy grobie Pana Jezusa, zaś w niedzielę rano biorąc udział wraz z pocztem sztandarowym we Mszy Świętej Rezurekcyjnej oraz procesji Wokół Kościoła.

 

Po mszy Spotykając się na tradycyjnym śniadaniu wielkanocnym wraz z Księdzem Proboszczem