Zarząd OSP

Zarząd:

Marcin Sadowski – Prezes

Paweł Zawada – Wiceprezes

Marcin Dąbrowski – Naczelnik

Ewa Plewka – Z-ca Naczelnika

Grzegorz Zajglicz – Skarbnik

Daniel Plewka – Gospodarz

Karol Zduńczyk – Sekretarz

Komisja rewizyjna

Stanisław Zduńczyk – Przewodniczący komisji rewizyjnej

Adrian Trzaskowski – członek komisji rewizyjnej

Andrzej Świętochowski – członek komisji rewizyjnej

Ostatni zarząd został uformowany 21 stycznia 2023r.